Persónuverndaryfirlýsing

1. Almennt
Sparnaður ehf., kt. 570902-2450, Garðatorgi 7, 210 Garðabær, (hér eftir „Sparnaður“, „fyrirtækið“, „við“, „okkar“), er annt um friðhelgi einstaklinga og tekur persónuvernd mjög alvarlega. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á að meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf. Í þessari tilkynningu má sjá hvaða persónuupplýsingum fyrirtækið safnar um einstaklinga vegna starfsemi sinnar og í hvaða tilgangi. Þá má hér finna upplýsingar um aðra viðtakendur upplýsinganna og hvað við geymum þær lengi. Auk þess má hér finna upplýsingar um á hvaða grundvelli Sparnaður safnar persónuupplýsingum, hvaða réttinda einstaklingar njóta og fleiri mikilvægar upplýsingar sem tengjast lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.​

2. Hvað eru persónuupplýsingar og vinnsla persónuupplýsinga?
Með persónuupplýsingum er átt við allar upplýsingar sem hægt er að rekja til tiltekins einstaklings, svo sem upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, netfang, símanúmer, fjárhag, heilsufar, IP tölu og fleira. Í 2. og 3. tl. 3. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga er að finna nánari skilgreiningu á persónuupplýsingum.
Með vinnslu persónuupplýsinga er átt við alla meðferð og notkun persónuupplýsinga svo sem söfnun, skráningu, varðveislu, breytingu eða eyðingu. Í 4. tl. 3. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga er að finna nánari skilgreiningu á vinnslu persónuupplýsinga.​

3.Hvernig vinnur fyrirtækið persónuupplýsingar?
Hjá Sparnaði ehf. fer vinnsla persónuupplýsinga fram á lögmætum grundvelli og í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Fyrirtækið gætir jafnframt að því að persónuupplýsingar séu ekki unnar frekar á þann hátt að vinnslan sé ósamrýmanleg upprunalegum tilgangi vinnslunnar.
Fyrirtækið gætir að því að farið sé að eftirfarandi meginreglum:
 • Að persónuupplýsingar séu unnar með sanngjörnum hætti.
 • Að persónuupplýsingum sé einungis safnað í skýrum tilgangi.
 • Að ekki sé safnað meiri persónuupplýsingum en nauðsynlegt er.
 • Að persónuupplýsingar séu nákvæmar og uppfærðar þegar þörf krefur.
 • Að persónuupplýsingar séu ekki geymdar lengur en þörf er á.
 • Að gætt sé að öryggi persónuupplýsinga með viðeigandi varúðarráðstöfunum.​

4. Hvaða persónuupplýsingum safnar Sparnaður um þig?
Sparnaður safnar ólíkum persónuupplýsingum um mismunandi hópa einstaklinga eftir því hvaða starfsemi fyrirtækisins er um að ræða. Undir öllum kringumstæðum leitast Sparnaður við að safna einungis þeim persónuupplýsingum sem nauðsynlegar eru með hliðsjón af tilgangi vinnslunnar.​Sparnaður safnar einkum eftirfarandi persónuupplýsingum um viðskiptavini sína: 

4.1. Umboðssala á lífeyrissparnaði:
Þær persónuupplýsingar sem Sparnaður safnar í tengslum við sölu á lífeyrissparnaði eru grunnupplýsingar (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang), launaupplýsingar,        upplýsingar um atvinnurekanda og upplýsingar úr vegabréfi til að staðfesta deili á viðkomandi einstaklingi með ótvíræðum hætti.​

4.2. Umboðssala á reglubundnum sparnaði:
Þær persónuupplýsingar sem Sparnaður safnar í tengslum við sölu á reglubundnum sparnaði eru grunnupplýsingar (nafn, netfang, símanúmer og heimilisfang), upphæð sparnaðar og upplýsingar úr vegabréfi til að staðfesta deili á viðkomandi einstaklingi með ótvíræðum hætti. 

4.3. Uppgreiðsluþjónusta lána:
Vegna uppgreiðsluþjónustu lána þarf Sparnaður að halda til haga upplýsingum um nafn, netfang, símanúmer, heimilisfang og upplýsingum um lán viðkomandi. 

4.4. Umboðssala vátrygginga
Við umboðssölu vátrygginga fyrir Vátryggingafélag Íslands hf. (VÍS) gegnir Sparnaður hlutverki vinnsluaðila í skilningi persónuverndarlaga. Þær persónuupplýsingar sem Sparnaður safnar í tengslum við þá starfsemi eru grunnupplýsingar (nafn, símanúmer og heimilisfang), heilsufarsupplýsingar, fjölskylduupplýsingar, fjárhagsupplýsingar, upplýsingar um tegund vátryggingar og vátryggingafjárhæðir.​

5. Af hverju safnar Sparnaður persónuupplýsingum um þig?
Tilgangurinn með söfnun upplýsinganna er einkum að:
 • Geta efnt samningsskyldu.
 • Geta veitt viðskiptavinum umbeðna þjónustu.
 • Bjóða einstaklingum tryggingar hjá VÍS (barnatryggingu, sjúkdómatryggingu og líftryggingu).
 • Bjóða einstaklingum tryggingar hjá Bayern Líf (vaxtatryggingu).
 • Aðstoð við að greiða niður skuldir, auka eignamyndum og fjárhagslegt öryggi viðskiptavina.
 • Gera viðskiptavinum kleift að reikna út hagræði þess að greiða inn á höfuðstól lána.
 • Sjá um millifærslur inn á lán viðskiptavina.Uppfylla lagaskyldu, til dæmis laga nr. 145/1994 um bókhald.​

6. Á hvaða lagagrundvelli vinnur Sparnaður persónuupplýsingar um þig?
Sparnaður safnar og vinnur persónuupplýsingar á eftirfarandi lagagrundvelli:Til að uppfylla samningsskyldu.Samþykki þínu.Til að uppfylla lagaskyldu.Til að gæta að lögmætum hagsmunum fyrirtækisins. 

7.Hve lengi geymir Sparnaður persónuupplýsingar um þig?
Sparnaður geymir persónuupplýsingar einungis í þann tíma sem nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið að hafa þær undir höndum. Þegar ekki er þörf fyrir að hafa persónuupplýsingar undir höndum lengur eyðir fyrirtækið þeim með öruggum hætti.​

8. Frá hverjum safnar Sparnaður upplýsingum um þig?
Sparnaður safnar persónuupplýsingum frá þér beint. Ef safnað er persónuupplýsingum frá þriðja aðila mun Sparnaður eftir fremsta megni leitast við að upplýsa viðkomandi einstakling um það.​

9. Hvenær miðlar Sparnaður þínum persónuupplýsingum til þriðju aðila og af hverju?
Sparnaður miðlar persónuupplýsingum til þriðju aðila sem ráðnir eru af fyrirtækinu til að vinna fyrir fram ákveðna vinnu, svo sem þjónustuveitenda, umboðsmanna eða verktaka. Í þeim tilfellum gerir fyrirtækið vinnslusamning við viðkomandi aðila. Slíkur samningur kveður meðal annars á um skyldu hans til að fylgja fyrirmælum Sparnaðar um meðferð persónuupplýsinga og er honum óheimilt að nota þær í öðrum tilgangi. Jafnframt ber honum skylda til að tryggja öryggi upplýsinganna með viðeigandi hætti.

Í tengslum við sölu á lífeyrissparnaði og tryggingum í umboðssölu er Sparnaði nauðsynlegt að miðla upplýsingum til eftirfarandi aðila:
 • Versicherungskammer Bayern, staðsett í Þýskalandi (Bayern Líf).
 • PM-Premium Makler GmbH (Sparnaður býður vörur Bayern Líf í gegnum þýsku vátryggingamiðlunina PM-Premium Makler GmbH).
 • Launagreiðendur viðskiptavina.
 • Premium ehf., sem sér um að innheimta iðgjöld sjóðsfélaga hjá Bayern Líf frá launagreiðendum.
 • Vátryggingafélag Íslands hf. 

10.Flutningur persónuupplýsinga út fyrir Evrópska efnahagssvæðið
Sparnaði er kunnugt um að ströng skilyrði gilda um flutning persónuupplýsinga til ríkja sem staðsett eru utan Evrópska efnahagssvæðisins. Fyrirtækið gerir það ekki undir neinum kringumstæðum nema fullnægjandi heimild standi til þess samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.​

11. Réttindi þín
Hafir þú veitt samþykki þitt fyrir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga átt þú rétt samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Sá réttur hefur þó ekki áhrif á lögmæti þeirrar vinnslu sem fram fór áður en samþykki var afturkallað. Þá nýtur þú einnig annarra réttinda, svo sem réttar til aðgangs að þínum gögnum, réttar til að fá rangar eða villandi upplýsingar leiðréttar, réttar til að persónuupplýsingum um þig verði eytt, réttar til að hindra að unnið verði með persónuupplýsingar um þig og réttar til að flytja eigin gögn. Hafa skal í huga að réttindi þín eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum.​

12. Öryggi persónuupplýsinga
Sparnaður hefur gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja öryggi persónuupplýsinga í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Felur það meðal annars í sér að aðeins þeir starfsmenn hafa aðgang að persónuupplýsingum sem þess þurfa starfs síns vegna. Auk þess stuðlar fyrirtækið að því að starfsmenn fái reglulega viðeigandi fræðslu og þjálfun um öryggismál. 

13. Samskiptaupplýsingar Sparnaðar
Nafn: Sparnaður ehf.
Heimilisfang: Garðatorg 7, 210 Garðabær
Netfang: sparnadur@sparnadur.is 

Ef þú hefur frekari spurningar um hvernig Sparnaður meðhöndlar þínar persónuupplýsingar, þá getur þú sent erindi á personuvernd@sparnadur.is. 

14. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá persónuvernd
Dragir þú í efa að Sparnaður meðhöndli persónuupplýsingar þínar í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd (www.personuvernd.is). 

15 .Endurskoðun á þessari persónuverndaryfirlýsingu
Persónuverndaryfirlýsing þessi var samþykkt 20.12.2021 og verður næst endurskoðuð 28.12.2023.
Leit